1. Schválení zápisu 14. zasedání FV, Schválení programu 15. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 24. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 14. zasedání FV,
Schválení programu 15. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 14. zasedání FV

  2. program 15. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy