5. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 26. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Různé

Finanční výbor

Navrhuje:

 1. termíny zasedání FV ZMČ ve 2. pololetí 2013:

   

  10.7., 24.7.

  7.8., 21.8.

  4.9., 18.9.

  2.10., 16.10., 30.10.

  13.11., 27.11.

  11.12.

  Další prosincový termín bude upřesněn dle aktuálních potřeb zainteresovaných odborů.

Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy