3. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 26. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/3/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ rozpočtová opatření provedená pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. a)

  2. předložit ke schválení do RMČ rozpočtové opatření  uvedené v příloze č. 2 – zvýšení, celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst.3 písm.b)

Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy