2. Odpis pohledávek za nájemci bytů nad 100 tis. Kč

03/07/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 26. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Odpis pohledávek za nájemci bytů nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb a přílsušenství bývalým nájemcům (vše v aktuální výši):

    a) … , dluh z nájmeného  a služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 30.4.2013), dluh na nákladech řízení Kč …

Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě