1. Schválení zápisu 12. zasedání FV, Schválení programu 13. zasedání FV

03/07/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 26. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 12. zasedání FV,
Schválení programu 13. zasedání FV

Finanční výbor

Odkládá:

  1. zápis 12. zasedání FV

Schvaluje:

  1. program 13. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě