9. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185

Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/9/2013
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 změnu odpisů dlouhodobého majetku v Mateřské škole, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185 pro rok 2013 z původních 15,5 tis. Kč na 55,3 tid. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2013

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy