8. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – základní školy zřizované MČ Praha 5 – snížení

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/8/2013
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – základní školy zřizované MČ Praha 5 – snížení

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 snížení závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2013 na základě pokynu zřizovatele v příspěvkové organizaci: 

  – Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 z původních 87 tis. Kč na 75 tis. Kč,

  – Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 z původních 645 tis. Kč na 526 tis. Kč,

  – Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861 z původních 104 tis. Kč na 98 tis. Kč,

  – Základní škola Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139 z původních 56 tis. Kč na 53 tis. Kč,

  – Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720 z původních 93 tis. Kč na 56 tis. Kč,

  – Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115 z původních 185,8 tis. Kč na 175,1 tis. Kč,

  – Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 z původních 488 tis. Kč na 464 tis. Kč,

  – Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 z původních 436,5 tis. Kč na 368,5 tis. Kč

  při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2013

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě