7. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – základní školy zřizované MČ Praha 5 – navýšení

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/7/2013
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – základní školy zřizované MČ Praha 5 – navýšení

Finančnímu výboru předkládám návrh na navýšení odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2013 v ZŠ a MŠ Kořenského, ZŠ a MŠ Grafická, ZŠ waldorfská a ZŠ Weberova z důvodu nákupu a zařazení nového majetku, kdy i po přepočtu na zůstatkovou cenu 5% dochází k celkovému navýšení
Finanční výbor

Doporučuje:

 1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 navýšení odpisů dlouhodobého majetku  pro rok 2013 v příspěvkové organizaci: 

  -Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760 z 273 tis. Kč na 417 tis. Kč,

  -Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 z 104 tis. Kč na 110 tis. Kč,

  -Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9 z 71,2 tis. Kč na 79,4 tis. Kč,

  -Základní škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090 z 501,7 tis. Kč na 617,7 tis. Kč,

  při zachování schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2013

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě