6. Žádost o prominuti poplatků z prodlení

Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/6/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Žádost o prominuti poplatků z prodlení

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit prominutí promlčené části poplatku z prodlení ve výši Kč 108.809,– níže uvedenému nájemci:

    1) … , bytem: … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení celkem: Kč … (k 31.3.2013) z toho poplatek z prodlení v exekuci Kč 13 390,– (není promlčen a dále se vymáhá).

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy