5. Žádost o uzavření splátkové dohody

Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Žádost o uzavření splátkové dohody

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:

    1) … , Na Březince 2033/17, dluh na nájemném: … č (k 31.3.2013), poplatek z prodlení: … , náklady soudního řízení: … , náklady NZ: …

     

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy