4. Odpis pohledávky z nájmu nebytových prostor / dožalování 2

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Odpis pohledávky z nájmu nebytových prostor / dožalování 2

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit odpis pohledávky na dlužném nájemném + aktuální příslušenství za bývalým nájemcem NP Petrem Loulou, IČ: 168 68 030 na adrese K vodojemu 208/7 za období do 30.11.2009 a 1.8.2010 – 12.4.2011: celkem dluh na nájemném a službách  331.154,- Kč, dluh na úroku z prodlení 85.101,- Kč (k 31.12.2012), smluvní pokuta 67.194,- Kč (k 31.12.2012), náklady řízení 78.616,- Kč

Nedoporučuje:

  1. podat žalobu (dožalovat) vůči Petru Loulovi., IČ: 168 68 030 na dlužné nájemné + příslušenství na dluh na nájemném a službách 39.229,- Kč (za období 1.8.2010 do 12.4.2011) z pronájmu NP na adrese Plzeňská 452/167.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě