3. Odpis pohledávky z nájmu nebytových prostor / dožalování 1

Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Odpis pohledávky z nájmu nebytových prostor / dožalování 1

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit odpis pohledávky na dlužném nájemném + aktuální příslušenství za bývalým nájemcem NP společností Pro Pork, s.r.o., IČ: 270 97 196 na adrese Plzeňská 452/167: dluh na nájemném a službách 716.509,- Kč (za období 1.11.2009 do 1.6.2012), dluh na úroku z prodlení 198.881,- Kč (za období 1.12.2009 do 30.11.2012), smluvní pokuta 234.166,- Kč (za období 1.12.2009 do 30.11.2012)

Nedoporučuje:

  1. podat žalobu (dožalovat) vůči společnosti Pro Pork, s.r.o., IČ: 270 97 196 na dlužné nájemné + příslušenství na dluh na nájemném a službách 716.509,- Kč (za období 1.11.2009 do 1.6.2012) z pronájmu NP na adrese Plzeňská 452/167.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy