2. Odpis pohledávky z nájmu bytu / dožalování 1

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Odpis pohledávky z nájmu bytu / dožalování 1

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. odepsat pohledávku za období 4/2010 – 4/2012 na dlužném nájemném + aktuální příslušenství za bývalým nájemcem bytu … (k 30.4.2013) … z nájmu bytu na adrese … , Praha 5 z důvodu nevymahatelnosti pohledávek a úspory nákladů na jejich vymáhání

Nedoporučuje:

  1. podat žalobu (dožalovat) vůči … , na dluh na nájemném a službách … (k 30.4.2013) … z nájmu bytu na adrese … , Praha 5

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě