14. Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu v souvisloti s odstraňováním následků dlouhotrvajících dešťů a povodně

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/14/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ Praha 5

Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu v souvisloti s odstraňováním následků dlouhotrvajících dešťů a povodně

Finanční výbor

Souhlasí:

  1. s navýšením rozpočetu MČ o 25 mil. Kč, které budou použity na úhradu výdajů spojených s opatřeními v průběhu dlouhotrvajících dešťů a povodní a s odstraňováním následků této živelné pohromy

  2. s rozpočtovým opatřením č. 29093, uvedeným v příloze č. 1 – zvýšení celkového objemu rozpočtu o částku 25 mil. Kč na pol. 8115 – financování (Fond rezerv a rozvoje) a zároveň navýšení výdajů na kap. 0741 a kap. 1009 v celkové výši 25 mil. Kč, z toho na kap. 0741, § 5299 ve výši 20 mil. Kč a na kap. 1009, § 6409 ve výši 5 mil.Kč, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm.b)

  3. s rozšířením pověření RMČ k provádění rozpočtových opatření a to bez omezení výše, ovšem výhradně u finančních prostředků vymezených v bodu I.2.

Doporučuje RMČ:

  1. schválit rozpočtové opatření č. 29099,  uvedené v příloze č. 1 – zvýšení, celkového objemu rozpočtu o částku 1.340 tis.Kč na pol. 8115 – financování (Fond rezerv a rozvoje) a zároveň navýšení výdajů na kap. 0926, § 6171 , provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst.3 písm.b)

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě