12. Úprava rozpočtu (finančního plánu) příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 s účinností od 1.7.2013

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/12/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Úprava rozpočtu (finančního plánu) příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 s účinností od 1.7.2013

Finančnímu výboru ZMČ Praha 5 předkládáme ke schválení úpravu rozpočtu (finančního plánu) příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, Praha 5, se sídlem nám. 14. října č. 11, Praha 5 s účinností od 1.7.2013 v důsledku nenaplnění obložnosti Domu sociálních služeb Na Neklance 15, Praha 5.
Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit úpravu limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, se sídlem nám. 14. října 11, Praha 5 s účinností od 1.7.2013 na celkový počet zaměstnanců 77

  2. schválit úpravu limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, stanoveného pro rok 2013 ve výši 20.116 tis.Kč, spočívající ve snížení limitu mzdových prostředků o částku 400 tis.Kč  s účinností od 1.7.2013, a to na celkový limit mzdových prostředků 19.716 tis.Kč

  3. snížení příjmů (výnosů) Domu sociálních služeb Na Neklance 15, Praha 5 s účinností od 1.7.2013 o částku 400 tis.Kč, čímž dojde k vyrovnání rozpočtu organizace při snížení limitu mzdových prostředků (náklady) o tuto částku  

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě