11. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/11/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

Na základě žádosti OMA je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek sníží o 153.663 tis.Kč, tj. záporný výsledek hospodaření -4.065,2 tis.Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit k odsouhlasení RMČ návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti takto:

    stř. 9053 (OMA) – zvýšení celkových nákladů o 681.923 tis.Kč a zvýšení celkových výnosů o 528.260 tis.Kč

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě