1. Schválení zápisu 11. zasedání FV, Schválení programu 12. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 11. zasedání FV,
Schválení programu 12. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 11. zasedání FV

  2. program 12. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy