2. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů

Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Finančního výboru ZMČ P5

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:

    1) … , bytem Stroupežnického 326/24, dluh na nájemném: … (k 28.2.2013), poplatek z prodlení: … (k 28.2.2013)

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy