1. Schválení zápisu 6. a 7. zasedání FV, Schválení programu 7. a 8. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Finančního výboru ZMČ P5

Schválení zápisu 6. a 7. zasedání FV,
Schválení programu 7. a 8. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 6. a 7. zasedání FV

  2. program 7. a 8. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy