4. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Finančního výboru

Různé

Finanční výbor
Usnesení bylo schváleno … hlasy