2. Uzavření splátkové dohody s nájemcem NP

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Finančního výboru

Uzavření splátkové dohody s nájemcem NP

Finanční výbor

Odkládá:

  1. schválit uzavření splátkové dohody s nájemcem NP společností Viatorio Company, s.r.o., na adrese Na Bělidle 297/36, Praha – 5, na dlužnou částku včetně příslušenství ve výši 285.446,- (k 30.11.2012)

Odkládá:

  1. schválit prominutí úroku z prodlení (15.430,- Kč k 30.11.2012) a smluvní pokuty (18.229,- Kč k 30.11.2012) 

Žádá:

  1. O doložení formy přechodu společnosti z Tomáše Kocourka na Viatorio Company, s. r. o.

     

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy