1. Schválení zápisu 2. zasedání FV Schválení programu 3. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Finančního výboru

Schválení zápisu 2. zasedání FV
Schválení programu 3. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 2. zasedání FV

  2. program 3. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy