7. Stav pohledávek k 31.7.2012

Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 9. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/7/2012
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Finančního výboru

Stav pohledávek k 31.7.2012

Vyjádření správní firmy Centra ke stavu pohledávek k Agentuře Praha 5
Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. stav pohledávek k 30.7. 2012

    informaci předávání pohledávk k Agentuře Praha 5

    Žádost na odbor smluvních vztahů o informaci o průběhu vymáhání pohledávek u nebytových prostor včetně vyklízení.

Námitky oproti vyjádření firmy Centra na odboru ekonomickém.
Počet dlužníků na bytech klesá, z důvodu privatizace, nevyplácení přeplatků za služby,zasílání upomínek, vymáhání pohledáve, výpovědi, exekuce
pohledávny z nebytových prostor, rostou, důvedem je nevyklízení prostor, žaloby, exekuce
Podílové domy – část pohledávek je i Městské části Praha 5
Zjistit, jek je to s vyklízením nebytových prostor ve spolupáráci s JUDr. Kratochvílovou.
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy