6. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 9. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/6/2012
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Finančního výboru

Různé

Informace o výši a čerpání ieinvestičních dotací do školství
Finanční výbor