5. Přehled rozpočtových opatření – úspory

Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 9. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/5/2012
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty MČ P5

Přehled rozpočtových opatření – úspory

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení do RMČ rozpočtová opatření uvedená pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků do neinvestiční rezervy, (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst.3 písm.a)

  2. předložit k odsouhlasení do RMČ rozpočtové opatření č.28116, uvedené v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků do investiční rezervy, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst.3 písm.a)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy