3. Zhodnocování finančních prostředků

Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 9. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/3/2012
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty MČ P5

Zhodnocování finančních prostředků

Usnesením ZMČ č. 18/2/2012 bylo Radě MČ uloženo prověřit možnosti lepšího zhodnocení finančních prostředků z nerozděleného zbytku hospodářské činnosti ve výši 100 mil. Kč.
Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. možnost zhodnocení finančních prostředků formou správy aktiv

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy