2. Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení

Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 9. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/2/2012
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Finančního výboru

Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. schválit uzavření splátkových dohod na dlužné nájemné a příslušenství za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s doložkou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu §71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:

  1) … , dluh na nájemném … poplatek z prodlení …

  2) … , dluh na nájemném … , poplatek z prodlení …

Doporučuje:

 1. doporučuje schválit podmínečné prominutí poplatku z prodlení ve výši 50% z aktuální výše … za podmínky řádného plnění notářského zápisu.

   

  doporučuje schválit podmínečné prominutí poplatku z prodlení ve výši 100% z aktuální výše … za podmínky řádného plnění notářského zápisu.

Nedoporučuje:

 1. odpustit notářský poplatek … .

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy