1. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 7. 2012 jako řádné
číslo usnesení 13/1/2012
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Finančního výboru

Různé

Finanční výbor