3. Informace o plnění plánu prodejů 2012

02/05/2012
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2012 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2012
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Informace o plnění plánu prodejů 2012

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. informaci o plnění plánu prodejů 2012 k 5.4.2012 a rizika plynoucí z neplnění průběhu prodejů dle harmonogramu předloženého 6.12.2011

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy
Radě MČ Praha 5 bude v červenci 2012 předložena zpráva, zda bude prodej v částce 350 000 tis. splněn.
Pouze 60% bytů a domu bude prodáno v letošním roce, tak, že bude spněno poze 60% z 350 000 tis. Kč.
Dále v kalkulaci nebylo počítáno s výnosy z volného prodeje bytů a prodeje půdních vestaveb s nájemní smlouvou – bude oceněno, jako prázdná půda.
V období, když bude zpracováván materiál pro RMČ Praha 5, bude též materiál předložen členům FV (červenec 2012).
Zatím ještě není jedna ze dvou smluv na prodej domů – bytů se správní firmou Centra podepsána.
Finanční výbor MČ Praha 5 doporucuje radě MČ Praha 5 provést opatření uvedená v zájmu zabezpeční plánované přivatizace a s tím souvisejích příjmů rozpočtu, přijmout opatření, uvedená v předloženém materiálu viz. poslední odstavec

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě