2. Informace o vymáhání pohledávek – Ing. Křepínský – referent odd. správy pohledávek

02/05/2012
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2012 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2012
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Finančního výboru

Informace o vymáhání pohledávek – Ing. Křepínský – referent odd. správy pohledávek

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. informace o vymáhání pohledávek

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy
Vymáhání pohledávek
od 1.1.2012 zřízeno oddělení správy pohledávek a servisních služeb, které se také zabývá poledávkami za byty
Vymahání pohledávek ve 4. bodech:
1. správná evidence dlužníků
2. upomínání (1x)
3. podávání žalob (přes právní odd.)
4. výkon exekuce
Splátkové kalendáře v součinosti s Centrou a.s. do 15. tis. Kč
Na příštím zasedání předloží JUDr. Kratochvílová, pan Haluza nebo jimi pověřený pracovník, seznam pronájmů nebytových prostoj a to jakému nájemci a za jaký nájem
Na pohledávky za byty bylo podáno velké množství žalob. Problémem je, že není měsíční přehled dlužníků od firmy Centra a.s., ale jednou za tři měsíce dle středisek a seznamu dlužníků. Je nutná evidence vývoje počtu dlužníků a dlužných částek za MČ po určitých obdobích – např. po čtvrtletí, aby nedocházelo k pozdním zjištěním a tím k vysokým částkám pohledávek. Tabulky dlužníků budou beze jmen, pouze výčet pohledávek.
Finanční výbor pověřuje předsedkyni FV M. Kolovratovou ke zpracování formy předkádaných zpráv o stavu pohledávek
Na příštím zasedání FV upřesnit formu zpráv a spolupráce se správní firmou Centra a.s.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě