1. Schválení zápisu 7. zasedání FV Schválení programu 8. zasedání FV

02/05/2012
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2012 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2012
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Finančního výboru

Schválení zápisu 7. zasedání FV
Schválení programu 8. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. program 8. zasedání FV
  2. zápis 7. zasedání FV
schválení zápisu – Usnesení bylo schváleno 5/1/0 hlasy
schválení programu – Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě