4. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 4. 2012 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2012
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Různé

Organizační změny
Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zasedání FV v každou sudou středu měsíce od 16:00 hodin.

    Termíny zasedání jsou stanoveny na první pololetí roku 2012 tj. k 30.6.2012

Usnesení bylo schváleno 8/0/0