3. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 4. 2012 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2012
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení do RMČ rozpočtové opatření  uvedené v příloze č. 1 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst.3 písm.b)

  2. předložit ke schválení do RMČ rozpočtová opatření uvedená pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 2 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst.3 písm.a)

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy
Usnesení bylo schváleno po dodatečném doplnění vedoucího vnitřní správy J. Pagáčem o současném počtu osobních vozidel a k nim nakoupených dálníčních známek