2. Svhválení zápisu ze 6. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 4. 2012 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2012
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Svhválení zápisu ze 6. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 6. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 7/0/1 hlasy