1. Sválení programu 7. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 4. 2012 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2012
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Sválení programu 7. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. program 7. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 8/0/0