4. Prezentace vedoucího OEK – Ing. Pechara

18/04/2012
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 3. 2012 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2012
Předkladatel: Vitha Ing., předseda Finančního výboru

Prezentace vedoucího OEK – Ing. Pechara

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. Prezentaci vedoucího OEK – Ing. Pechara

Audit hospodaření Městské části Praha 5 předloží auditoři do konce dubna 2012
Projednání závěrečnho účtu bude předložena FÚ v termínu 2.5. nebo 16.5.2012
ZMČ bude schvalovat závěrečný účet 19.6. 2012

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě