1. Schválení programu 5. zasedání FV

18/04/2012
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 3. 2012 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2012
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Finančního výboru

Schválení programu 5. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1.  program 5. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě