13.2.2012 (32)

09/03/2012

32. VŽP 13.2.2012 – neusnášeníschopný

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, Vojtěch Zapletal

Omluveni: Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, Ing. Bohumil Dvořák, Jiří Vejmelka (podal rezignaci), Jaroslav Knap

Hosté: Ing. V. Kellerová, Ing. M. Kučera, Ing. Jan Hlaváček

1/ kontrola a schválení zápisu 31. VŽP (výbor neusnášeníschopný)

2/ schválení programu 32. VŽP

3/  Informace z úřadu

Vedoucí OSP ing. Kellerová informovala o tématech možné spolupráce OSP s VŽP.

Zástupce ORO nepřítomen – studie budou diskutovány na dalších VŽP.

4/ Diskuse  návrhu rozpočtu 2012  z hlediska ŽP

5/ Osvětové akce  s garancí VŽP

Presentace ze semináře 20.12.2011  k Geoparku Barrandien je na https://www.praha5.cz/cs/dokument/seminare-vzp/209174-seminar-vzp-20122011-ke-geoparku-barrandien-prilohy

Předseda VŽP pozval členy VŽP na již veřejně avizovanou diskusi k ochraně parků a zeleně Prahy 5 (16.2. 2012 od 16:00 v sále ZMČ).

Předseda VŽP  informoval členy VŽP o  přípravě veřejného semináře a výstavy na radnici P5 k revitalizaci Smíchovského nádraží  14.3., která navazuje  na konferenci 8.3. na MHMP, resp. výstavu v Galerii Jaroslava Fragnera 7-13.3.

6/  Různé

 

Zapsala: Věra Křikavová

 

Ověřil: Ondřej Velek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě