13.10.2011 (21)

Zápis č. 21

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 13. 10. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková,   Mgr. L. Vávrová, Ph.D., Mgr. T. Hradílková, Ing. J. Viťha, M. Kukrle

 

Omluven: Ing. V. Šorm, JUDr. P. Lachnit

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy na jednání.

 

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:

1)      Zahájení jednání

 

2)      Schválení programu

 

3)      Schválení zápisu z jednání Soc. a zdrav. výboru ze dne 29. 9. 2011

 

4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři (2 žádosti)

 

4b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (4 žádosti)

 

4c)  Projednání žádosti o poskytnutí integračního bytu (1 žádost)

 

4d) Projednání žádostí nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy

(10 žádostí)

 

5)   Různé

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 8/0/0

 

Členové sociálního a zdravotního výboru před projednáváním jednotlivých žádostí konstatují, že považují za alarmující a pro svou činnost nevyhovující absenci jakéhokoli seznamu nebo přehledu volných bytů vhodných pro přidělení ze sociálních důvodů.

Hlasování: 7/0/0

ad 2)

Schválení programu jednání SV

hlasování: 8/0/0

 

ad 3) Schválení zápisu z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 29. 9. 2011

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru konaného 29. 9. 2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 8/0/0

ad 4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 7/0/0

 

ad 4b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky o přidělení obecního bytu zamítá s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky o přidělení obecního bytu zamítá s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 5/0/1

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 6/0/0

ad 4c) žádost o poskytnutí integračního bytu

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky o přidělení obecního bytu zamítá s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 5/0/1

 

ad 4d) Projednání žádostí nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 12. 2012 podle stávajících smluvních podmínek.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 12. 2012 podle stávajících smluvních podmínek s  notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 12. 2012 podle stávajících smluvních podmínek.

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení s Pavlínou Divišovou a Robertem Divišem na dobu určitou do 31. 12. 2012.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 10. 2012 podle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu.

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 14. 10. 2012 podle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 30. 9. 2012 podle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 12. 2011 podle stávajících smluvních podmínek.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatelky do doložení příjmů všech členů domácnosti.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31. 10. 2012.

Hlasování: 6/0/0

 

ad 5) Různé

a) Předsedkyně SV ing. Váchová informovala členy výboru o jednání se zástupcem PRE – majitelem domu na Praha 5, kde uvádí svůj trvalý pobyt žadatel o pronájem obecního bytu – senioři. Z jednání vyplynula informace o tom, že žadatel dostal výpověď z bytu z důvodu dluhů na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. Z téhož důvodu nebyla s žadatelem uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu ve vlastnictví PRE.

b) Členové SV odsouhlasili změnu termínu 22. zasedání sociálního výboru z  27. 10. 2011 na 25. 10. 2011 od 15.30 hodin.

Jednání se uskuteční v zasedací místnosti č. 330, Nám. 14. října č. 4

 

Zapsal:                                                                 Ověřila: Ing. Vlast Váchová

Roman Kobza