10.11.2011 (23)

14/12/2011

Zápis č. 23

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 10. 11. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, M. Kukrle, Mgr. T. Hradílková, Mgr. L. Vávrová, Ph.D.,

R. Peterková

 

Omluveni: JUDr. P. Lachnit, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová

Nepřítomen: Ing. . Šorm, Ph.D.

 

 

Byl předložen následující program jednání:

 

3a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

(8 žádostí)

3b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (8 žádosti)

3c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na 

dobu určitou (27 žádostí)

3d)Projednání žádosti o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního

rozhodnutí (1 žádost)

4) Různé

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy na jednání a zároveň konstatovala, že vzhledem k počtu přítomných členů, není zasedání usnášení schopné. Z uvedeného důvodu byl stanoven náhradní termín, tj. 24.11.2011, na kterém bude předložen program z dnešního zasedání.

 

 

 

Zapsal: Roman Kobza                                               Ověřila: Ing. V. Váchová

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě