1. zápis z KOA ze dne 17.1.2012

25/01/2012

Městská část Praha 5

ZÁPIS

z 1. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5 dne 17.01.2012

 

Přítomni:

Karel Novotný, Petr Bárta, Ing. Martin Frélich, Jana Mrázková, Marie Kolovratová, Jaroslav Nedvěd

 

Hosté:

Ing. Petr Haluza, MBA (OSV), Lukáš Janko (OSV)

 

Omluveni:

Ing. Jan Šedivý, Ing. Jiří Vitha

 

Program:

 

 1. Schválení zápisu z 21. zasedání KOA ze dne 20.12.2011 

Hlasování: 4/0/0

 

 1. Schválení programu vč. projednání materiálů na stůl – č. 1/10/2012, 1/11/2012 a 1/12/2012

Hlasování: 5/0/0  

 

Program – materiály:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

1.

 Nájemce NP ING. DIMITRIJ MATULA, IČ: 713 86 106 a nájemce NP společnost EXSILIO, s.r.o., IČ: 277 71 890, návrh na podání výpovědi

 Schváleno

 1/1/2012

2.

 Záměry pronájmů volných parkovacích stání + záměry pronájmů pronajatých park. parkovacích stání ve vnitrobloku domů Janáčkovo nábřeží 43/476 a 45/474, parc. č. 214, parc. č. 215, a parc. č. 216, k.ú. Smíchov 

 Schváleno

 1/2/2012

4.

 NP Plzeňská 129a/948, k.ú. Košíře, Praha 5, Oldřich Jaroš, žádost o zpětvzetí výpovědi + oznámení o změně nájemce na základě Smlouvy o prodeji podniku

 Schváleno

 1/4/2012

5.

 NP Na Skalce 1/1047, k.ú. Smíchov, Praha 5, záměr pronájmu

 Schváleno

 1/5/2012

6.

 Vnitroblok domu č.p. 797 ulice Lidická č.o. 18, Praha 5 – k.ú. Smíchov, pronájem parkovacích míst, žádost o prominutí nájemného z důvodu prováděných stavebních prací

 Schváleno

 1/6/2012

7.

 Pronájem 17-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov – pronajímatel firmy KLEPIERRE CZ, a.s., EDEN Development a.s. a Ségécé Česká republika s.r.o. – nájemce MČ P-5

 Schváleno

 1/7/2012

8.

 Pozemek parc. č. 4904/2, k.ú. Smíchov – žádost firmy Yaro, s.r.o. o pronájem části pozemku pro účely využití MŠ Nikolajka

 Schváleno

 1/8/2012

9.

 NP v nemovitosti č.p. 1155 ulice Lesnická č.o. 8, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Sempre stella s.r.o. IČ 24817881, žádost o slevu z nájmu

 Schváleno

 1/9/2012

10.

 NP v nemovitosti č.p. 1844 Švédská č.o. 35, v nemovitosti č.p. 1845 Švédská č.o. 37 a v nemovitosti bez č.p. na pozemku parc.č. 3361, vše k.ú. Smíchov – Praha 5, návrh na podání výpovědi z nájmu

 Schváleno

 1/10/2012

11.

 NP v nemovitosti č.p. 889 ulice Zborovská č.o. 46, k.ú. Smíchov – Praha 5, nájemce Ing. Bohuslav Vacula, návrh na podání výpovědi z nájmu

 Schváleno

 1/11/2012

12.

 NP v nemovitosti č.p. 1301 ulice Nádražní č.o. 24, k.ú. Smíchov – Praha 5, nájemce Martin Jirout, návrh na podání výpovědi z nájmu

 Schváleno

 1/12/2012

Odloženo:                       

 

 

 

3.

 NP nám. 14. října 10/2173, k.ú. Smíchov, Praha 5, LOKAL BLOK, s.r.o., souhlas s výší účelně vynaložených nákladů na zhodnocení prostor na základě znaleckého posudku č. 3489-269/11 ze dne 10.12.2011

 Odloženo

 1/3/2012

 

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/1/2012

 

1. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Nájemce NP ING. DIMITRIJ MATULA, IČ: 713 86 106 a nájemce NP společnost EXSILIO, s.r.o., IČ: 277 71 890, návrh na podání výpovědi.

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit podání výpovědi z nájmu NP na adrese Stroupežnického č. p. 2327, č. o. 28, Praha 5 – Smíchov nájemci ING. DIMITRIJI MATULOVI, IČ: 713 86 106   

       

II.         Doporučuje RMČ   

1.         schválit podání výpovědi z nájmu NP na adrese Staropramenná č. p. 669, č. o. 27, Praha 5 – Smíchov nájemci společnosti EXSILIO, s.r.o., IČ: 277 71 890   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/2/2012

 

2. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Záměry pronájmů volných parkovacích stání + záměry pronájmů pronajatých park. parkovacích stání ve vnitrobloku domů Janáčkovo nábřeží 43/476 a 45/474, parc. č. 214, parc. č. 215, a parc. č. 216, k.ú. Smíchov 

Zveřejnění záměrů pronájmů volných a pronajatých parkovacích stání ve vnitrobloku domů Janáčkovo nábř 43/476 a 45/474 – v souladu se Zásadami pro pronajímání parkovacích stání schválených RMČ dne 22.3.2011, č. 10/270/2011  

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit záměr pronájmu sedmi volných parkovacích stání (č. 1, 2, 3, 4, 7, 9 a 11) ve dvoře domu Janáčkovo nábřeží 43/476, parc. č. 215-216, k.ú. Smíchov nájemníkům bytů v domech Janáčkovo nábř. 43/476 a 45/474 za cenu 7.000,- Kč/rok/stání, na dobu neurčitou    

 

2.         schválit záměr pronájmu jednoho volného parkovacího stání (č. 2) ve dvoře domu Janáčkovo nábřeží 45/474, parc. č. 214, k.ú. Smíchov nájemníkům bytů v domech Janáčkovo nábř. 43/476 a 45/474 za cenu 7.000,- Kč/rok/stání, na dobu neurčitou   

 

3.         schválit záměr pronájmu parkovacích stání ve dvoře domu Janáčkovo nábřeží 43/476, parc. č. 215-216, k.ú. Smíchov za cenu 7.000,- Kč/rok/stání, na dobu neurčitou:  
č. 5 – PhDr. Marii Halatové, bytem Janáčkovo nábřeží 43/476
č. 6 – Janu Bejšovcovi, bytem Janáčkovo nábřeží 43/476
č. 8 – Davidu Černému, bytem Zborovská 46/889
č. 10 – JUDr. Josefu Ticháčkovi, bytem Janáčkovo nábř. 43/476   

 

4.         schválit záměr pronájmu parkovacího stání ve dvoře domu Janáčkovo nábřeží 45/474, parc. č. 214, k.ú. Smíchov za cenu 7.000,- Kč/rok/stání, na dobu neurčitou:  
č. 1 – Natalii Hoffmann, bytem Janáčkovo nábřeží 45/474   

 

5.         schválit ukončení stávajících nájemních smluv s nájemci PhDr. Marií Halatovou, Janem Bejšovcem, Davidem Černým a JUDr. Josefem Ticháčkem na parkovací stání ve dvoře domu Janáčkovo nábřeží 43/476, k.ú. Smíchov dohodou k datu uzavření nových nájemních smluv   

  

6.         schválit ukončení stávající nájemní smlouvy s nájemcem Ing. Ninou Stehlíkovou na parkovací stání ve dvoře domu Janáčkovo nábřeží 45/474, k.ú. Smíchov dohodou k datu uzavření nové NS s Natalií Hoffmann   

 

 

 

Hlasování: 6/0/0

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/4/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP Plzeňská 129a/948, k.ú. Košíře, Praha 5, Oldřich Jaroš, žádost o zpětvzetí výpovědi + oznámení o změně nájemce na základě Smlouvy o prodeji podniku

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit zpětvzetí výpovědi z nájmu NP (ev. č. 901) Plzeňská 129a/948, k.ú. Košíře, Praha 5 nájemci Oldřichu Jarošovi, IČ 68534426   

       

II.         Doporučuje RMČ   

1.         vzít na vědomí Smlouvu o prodeji podniku ze dne 7.12.2011 k NP ev. č. 901 a NP ev. č. 905, Plzeňská 129a, č.p. 948, k.ú. Košíře, Praha 5 uzavřenou mezi nájemcem Oldřichem Jarošem, IČ 68534426, jako prodávajícím a Janem Kohoutem, IČ 88357864, jako kupujícím   

  

2.         schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 094800901 ze dne 7.7.1999, kterým se provede změna nájemce NP (ev. č. 901) – prodejny masa a uzenin o výměře 59,0 m2, v přízemí nemovitosti č.p. 948, k.ú., Plzeňská 129a, k.ú. Košíře, Praha 5 z fyzické osoby Oldřich Jaroš, IČ 68534426, na fyzickou osobu Jan Kohout, IČ 88357864   

    

3.         schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 094800905 ze dne 1.4.2004, kterým se provede změna nájemce NP (ev. č. 905) – šatna o výměře 5,0 m2, v přízemí nemovitosti č.p. 948, k.ú., Plzeňská 129a, k.ú. Košíře, Praha 5 z fyzické osoby Oldřich Jaroš, IČ 68534426, na fyzickou osobu Jan Kohout, IČ 88357864       

 

 

 

Hlasování: 6/0/0 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/5/2012

 

5. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP Na Skalce 1/1047, k.ú. Smíchov, Praha 5, záměr pronájmu

Opětovné zveřejnění záměru pronájmu volného NP – lék. ordinace (ev. č. 904) – Na Skalce 1/1047 (Bieblova 6)

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit záměr pronájmu NP – lékařské ordinace (ev. č. 904) o výměře 65,93 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 1047, k.ú. Smíchov, ul. Na Skalce č.o. 1, Praha 5 za nájemné ve výši min. 1.800,- Kč/m2/rok za plochu 39,47m2 a ve výši min. 900,- Kč/m2/rok za plochu 26,46 m2 (+alt. DPH), tj. 7.905,- Kč/měsíc, na dobu neurčitou   

 

 

 

Komise OA doporučila vyvěsit oznámení záměru prostřednictvím SF CENTRA, a.s. na dům i na ordinaci

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/6/2012

 

6. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Vnitroblok domu č.p. 797 ulice Lidická č.o. 18, Praha 5 – k.ú. Smíchov, pronájem parkovacích míst, žádost o prominutí nájemného z důvodu prováděných stavebních prací

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit prominutí platby nájemného za pronájem parkovacího místa ve vnitrobloku domu č.p. 797 ulice Lidická č.o. 18, Praha 5 – k.ú. Smíchov za období od 05.10.2011 do 15.12.2011 v celkové výši 453,40 Kč nájemci: Viera Hotopp, bytem Lidická 797/18, Praha 5 z důvodu omezení možnosti užívání parkovacího místa 

 

2.         schválit prominutí platby nájemného za pronájem parkovacího místa ve vnitrobloku domu č.p. 797 ulice Lidická č.o. 18, Praha 5 – k.ú. Smíchov za období od 05.10.2011 do 15.12.2011 v celkové výši 453,40 Kč nájemci: Jaroslava Hermanová, bytem Lidická 797/18, Praha 5 z důvodu omezení možnosti užívání parkovacího místa   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/7/2012

 

7. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Pronájem 17-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov – pronajímatel firmy KLEPIERRE CZ, a.s., EDEN Development a.s. a Ségécé Česká republika s.r.o. – nájemce MČ P-5

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit nájemní smlouvu na pronájem 17-ti parkovacích míst pro potřeby MČ P-5 s pronajímatelem firmami KLEPIERRE CZ, a.s., EDEN Development a.s. a Ségécé Česká republika s.r.o. od 1.1.2012 na dobu neurčitou za 170.000,- Kč/rok+DPH ve 3. podzemním podlaží OC Nový Smíchov.   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/8/2012

 

8. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Pozemek parc. č. 4904/2, k.ú. Smíchov – žádost firmy Yaro, s.r.o. o pronájem části pozemku pro účely využití MŠ Nikolajka

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4904/2, k.ú. Smíchov o rozloze 27×1,5 m – tedy 40,5m2 pro MŠ Nikolajka jako zelenou plochu pro pobyt dětí venku za cenu 85,-Kč/m2/rok, tj. 3.443,- Kč/rok

  

2.         schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4904/2, k.ú. Smíchov o rozloze cca 11×6 m tedy 66m2 pro MŠ Nikolajka k možnému parkování rodičů za cenu 120,- Kč/m2/rok, tj. 7.920,- Kč/rok   

 

 

 

Hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/9/2012

 

9. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP v nemovitosti č.p. 1155 ulice Lesnická č.o. 8, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Sempre stella s.r.o. IČ 24817881, žádost o slevu z nájmu

Nájemce NP žádá o slevu z nájmu z důvodu prováděných stavebních prací na nemovitosti

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit poskytnutí slevy ze základního nájemného v celkové výši 2.918,- Kč nájemci Sempre stella s.r.o. IČ 24817881, za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 1155 ulice Lesnická č.o. 8, Praha 5 – k.ú. Smíchov z důvodu omezení užívání předmětu nájmu   

 

 

 

Hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/10/2012

 

10. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP v nemovitosti č.p. 1844 Švédská č.o. 35, v nemovitosti č.p. 1845 Švédská č.o. 37 a v nemovitosti bez č.p. na pozemku parc.č. 3361, vše k.ú. Smíchov – Praha 5, návrh na podání výpovědi z nájmu

Návrh na podání výpovědi z nájmu NP nájemci MAXIMA spol. s r.o. z důvodu neplacení nájemného

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit podání výpovědi z nájmu NP ev.č. 902 v budově č.p. 1845 ulice Švédská č.o. 37 a ve východním křídle budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 3361, obě v katastrálním území Smíchov – Praha 5 nájemci MAXIMA, spol. s r.o. IČ 43870627, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 16/0/OOA/NP/10 ze dne 06.04.2010. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc   

 

2.         schválit podání výpovědi z nájmu NP ev.č. 903 v budově č.p. 1845 ulice Švédská č.o. 37 v katastrálním území Smíchov – Praha 5 nájemci MAXIMA, spol. s r.o. IČ 43870627, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 17/0/OOA/NP/10 ze dne 06.04.2010. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc   

 

3.         schválit podání výpovědi z nájmu NP ev.č. 903 v budově č.p. 1844 ulice Švédská č.o. 35 v katastrálním území Smíchov – Praha 5 nájemci MAXIMA, spol. s r.o. IČ 43870627, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 18/0/OOA/NP/10 ze dne 06.04.2010. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc   

 

 

 

Hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/11/2012

 

11. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP v nemovitosti č.p. 889 ulice Zborovská č.o. 46, k.ú. Smíchov – Praha 5, nájemce Ing. Bohuslav Vacula, návrh na podání výpovědi z nájmu

Návrh na podání výpovědi z nájmu NP nájemci Ing. Bohuslav Vacula z důvodu neplacení nájemného

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit podání výpovědi z nájmu NP ev.č. 904 v budově č.p. 889 ulice Zborovská č.o. 46 v katastrálním území Smíchov – Praha 5 nájemci Ing. Bohuslav Vacula IČ 69831807, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 48/0/OOA/NP/07 ze dne 03.10.2007. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc   

 

 

 

Hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

 1. 1.    zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012 jako řádné

číslo usnesení 1/12/2012

 

12. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP v nemovitosti č.p. 1301 ulice Nádražní č.o. 24, k.ú. Smíchov – Praha 5, nájemce Martin Jirout, návrh na podání výpovědi z nájmu

Návrh na podání výpovědi z nájmu NP nájemci Martinovi Jiroutovi z důvodu neplacení nájemného

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit podání výpovědi z nájmu NP ev.č. 901 v budově č.p. 1301 ulice Nádražní č.o. 24 v katastrálním území Smíchov – Praha 5 nájemci: Martin Jirout IČ 49999460, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 37/0/OOA/NP/10 ze dne 29.07.2010. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc   

 

 

 

Hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání:

16:00 hod.

 

Konec zasedání:

17:20 hod. 

 

 

 

Ověřil:

 

Karel Novotný ………………………….

předseda Komise obchodních aktivit

 

 

 

 

 

Zapsala:                                                       

Lenka Holubová, odbor smluvních vztahů                                

tajemnice KOA, l. 840                                                   

 

 

 

V Praze dne: 18.1.20121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě