1/14/94

28/11/1994

1/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby kandidáti na funkce zástupců starosty, kteří nebyli zvoleni v 1. kole, mohli být navrženi znovu do dalšího kola. Usnesení bylo schváleno 44 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě