1/13/94

28/11/1994

1/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e způsob volby 3 zástupců starosty z 5 kandidátů en bloc. Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě