Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 09. 02. 2016  jako řádné
číslo usnesení 6/167/2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5

Žadatel, Jakub Brabenec, jménem společnosti Central Group a. s. požádal o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře za účelem provedení oplocení z důvodu umístění pilotů pro pažení stavby bytových domů B1 a B2 „Viladomy Na Farkáně“ na pozemku žadatele
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  dohodu o využití pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře na oplocení stavby
"Umístění pilotů pro pažení stavby bytových domů B1 a B2 Viladomy Na Farkáně" pro společnost Central Group 15. investiční a. s. Na Strži 1702/65, Praha 4, IČ 284 80 449
II.
Ukládá
1. Jirsa Jan, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
1.1.  zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Dohody o využití pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře
Termín plnění: 22. 02. 2016
			      Poměr hlasování 5/0/3		


					
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů