Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 09. 02. 2016  jako řádné
číslo usnesení 6/167/2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5

Žadatel, Jakub Brabenec, jménem společnosti Central Group a. s. požádal o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře za účelem provedení oplocení z důvodu umístění pilotů pro pažení stavby bytových domů B1 a B2 „Viladomy Na Farkáně“ na pozemku žadatele
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  dohodu o využití pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře na oplocení stavby
"Umístění pilotů pro pažení stavby bytových domů B1 a B2 Viladomy Na Farkáně" pro společnost Central Group 15. investiční a. s. Na Strži 1702/65, Praha 4, IČ 284 80 449
II.
Ukládá
2. Jirsa Jan, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
2.1.  zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Dohody o využití pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře
Termín plnění: 22. 02. 2016
			      Poměr hlasování 5/0/3		


					
Napiště starostovi Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů