Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

33. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 19.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/20/2014
 
Předkladatel: Budín Lukáš Mgr., zastupitel MČ P5

Zrušení usnesení RMČ o umístění výjimečně přípustné stavby "Obytný soubor Prokopské údolí" na pozemcích parc. č. 1235, 1731/1, 1731/2, 1739, 1759/1, 1759/2, 1771/1, k. ú. Hlubočepy

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

s umístěním výjimečně přípustné stavby "Obytný soubor Prokopské údolí" na pozemcích parc. č. 1235, 1731/1, 1731/2, 1739, 1759/1, 1759/2, 1771/1, k. ú. Hlubočepy

II.
Doporučuje RMČ
1.

přehodnotit bod I. 1. svého usnesení č. 21/843/2013
do 1. 7. 2014

			Usnesení bylo schváleno 27 hlasy		


			
           33. zasedání dne 19. 6. 2014           
           Předsedá: Lachnit Petr JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO           
             19.6.2014 18:43:49             
          43.Obytný soubor Prokopské údolí          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro      
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro      
 Bednář Michal MUDr.           ODS    9  Nehlasoval   
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           PRO    4  Zdržel se   
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     13 Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro      
 Havlinová Radka Mgr.           OKS    8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           Bezpart.  7  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro      
 Hlaváček Jan Mgr.            PRO    11 Zdržel se   
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Nepřítomen   
 Holub Adam                ČSSD    24 Nepřítomen   
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nepřítomen   
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro      
 Kopáček Richard Ing.           Bezpart.  18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          Bezpart.  19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen   
 Kukrle Marek               PRO    21 Nehlasoval   
 Lachnit Petr JUDr.            ANO    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro      
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nepřítomen   
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           PRO    27 Nehlasoval   
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro      
 Nedvěd Jaroslav             PRO    29 Zdržel se   
 Novotný Karel              OKS    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro      
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nehlasoval   
 Šesták Michal              Bezpart.  35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Pro      
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nehlasoval   
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Nepřítomen   
 Vejmelka Jiří Ing.            Bezpart.  41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro      
 Vitha Jiří Ing.             Bezpart.  43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro      
 Zelený Miroslav Ing.           PRO    45 Nepřítomen   
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Nepřítomno: 10
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout