Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 

Anketa

Jakou tramvajovou linku ve své pravidelné trase preferujete pro obsluhu Radlic (zastávky Křížová až Radlická)?

 
 

61. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 61/2150/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Prodej pozemků a budovy č. p. 1202 ve sportovním areálu Nad Hliníkem 1202/2 v k. ú. Košíře

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

znalecký posudek č. 5841-202/2013 zpracovaný společností Dolmen servis s. r. o., Anny Letenské 17, Praha 2

II.
Souhlasí
1.

s prodejem budovy č. p. 1202 se zastavěným pozemkem parc. č. 1863/17 a pozemků parc. č. 1863/9, 1863/18, 1863/19, 1863/20, 1863/21, 1863/22, 1863/23 za kupní cenu 21.600.000 Kč s tím, že tato cena byla stanovena v souladu se znaleckým posudkem dle bodu I.1,  a to rozdílem obvyklé ceny předmětných nemovitostí a ocenění míry vlivu  technického zhodnocení provedeného nájemcem na tržní hodnotu budovy č. p. 1202, společnosti LALASA, s. r. o., se sídlem Nad Hliníkem 1202/2, IČ 273 67 312 za podmínky využití pozemků ke sportu a rekreaci min. 10 let

III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení prodej nemovitostí v areálu
Nad Hliníkem 1202
Termín plnění: 19.12.2013
			Poměr hlasování: 4/0/1
PhDr. M. Ulrichová - Hakenová se při hlasování zdržela		


					
Vytisknout