Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

61. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 61/2150/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Prodej pozemků a budovy č. p. 1202 ve sportovním areálu Nad Hliníkem 1202/2 v k. ú. Košíře

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

znalecký posudek č. 5841-202/2013 zpracovaný společností Dolmen servis s. r. o., Anny Letenské 17, Praha 2

II.
Souhlasí
1.

s prodejem budovy č. p. 1202 se zastavěným pozemkem parc. č. 1863/17 a pozemků parc. č. 1863/9, 1863/18, 1863/19, 1863/20, 1863/21, 1863/22, 1863/23 za kupní cenu 21.600.000 Kč s tím, že tato cena byla stanovena v souladu se znaleckým posudkem dle bodu I.1,  a to rozdílem obvyklé ceny předmětných nemovitostí a ocenění míry vlivu  technického zhodnocení provedeného nájemcem na tržní hodnotu budovy č. p. 1202, společnosti LALASA, s. r. o., se sídlem Nad Hliníkem 1202/2, IČ 273 67 312 za podmínky využití pozemků ke sportu a rekreaci min. 10 let

III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení prodej nemovitostí v areálu
Nad Hliníkem 1202
Termín plnění: 19.12.2013
			Poměr hlasování: 4/0/1
PhDr. M. Ulrichová - Hakenová se při hlasování zdržela		


					
Vytisknout