Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

61. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 61/2143/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Prodej pozemků parc. č. 1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32, 1863/33, 1863/35 v k. ú. Košíře nájemci sportovního areálu

Sportovní areál Nad Hliníkem 1186/4
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s prodejem pozemků parc. č.  1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32, 1863/33, 1863/35,  k. ú. Košíře, o celkové výměře 13.147 m2 Českému svazu cyklistiky, IČ 496 26 281, se sídlem Praha 5, Košíře, Nad Hliníkem 1186/4 za cenu dle znaleckého posudku celkem 30.000.000 Kč ve 4 splátkách s úhradou poslední splátky nejpozději do 31. 3. 2017 s podmínkou využívání pozemků pro sport a rekreaci do roku 2023

2.

se zněním kupní smlouvy, která je přílohou materiálu

II.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. předložit prodej pozemků Cyklistického areálu Nad Hliníkem 1186/4 ke schválení Zastupitelstvu MČ P5
Termín plnění: 19.12.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout