Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

27. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 12.09.2013  jako řádné
číslo usnesení 27/4/2013
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Šesták Michal, člen rady MČ P5

Audit Nadačního fondu Pragae quinta regione

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

zprávu o ověření účetní závěrky roku 2012 Nadačního fondu Pragae quinta regione zpracovanou auditorem Ing. Ludmilou Dvorskou

2.

skutečnost, že auditor odmítl vydat výrok za rok 2012, protože účetní závěrka neobsahuje úplné informace o výnosech z poskytnutých darů a informace o poskytnutých příspěvcích na schválené projekty

3.

dopis auditora pro statutární orgán Nadačního fondu Pragae quinta regione, ve kterém se konstatuje, že nadační fond neobdržel žádné finanční prostředky z výtěžku aukce darovaných předmětů a tomboly ve výši 86.400,-Kč v rámci charitativního golfového turnaje MČ P5, který se uskutečnil 5.9. 2012.

II.
Konstatuje
1.

značné znepokojení ze závěrů auditu Nadačního fondu Pragae quinta regione

III.
Žádá
1.

statutární orgány Nadačního fondu Pragae quinta regione o odstranění vad v účetnictví za rok 2012

IV.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. informovat statutární orgány Nadačního fondu Pragae quinta regione o tomto usnesení a požádat je o odstranění vad v účetnictví za rok 2012
Termín plnění: 30.09.2013
1.2. předat ZMČ P5 zprávu o příjmech a výdajích NF Pragae quinta regione od jejího vzniku do 30. 8. 2013
Termín plnění: 21.11.2013
			Usnesení bylo schváleno 27 hlasy		


			     27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5      
          předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO           
             12.9.2013 14:36:24             
              59. Audit NF PQR              
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Nehlasoval  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nehlasoval  
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen  
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Zdržel se  
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nehlasoval  
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro     
 Novotný Karel              UNP    30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            Bezpart.  31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Nehlasoval  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nehlasoval  
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro     
 Šesták Michal              UNP    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nepřítomen  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval  
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 10 (22%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout