Zóny placeného stání

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1709 novelu ceníků pro ZPS - platnost nového ceníku je od 24.8.2017.

 V rámci této novely došlo k následujícím úpravám:

  1. Snížení ceny za 2. vozidlo rezidenta
  2. Snížení cena za první vozidlo abonenta
  3. Rozšíření PečPOP na všechny oblasti ZP
  4. Zavedení ZTP POP na všechny oblasti stejně jako u PečPOP
  5. Zavedení Pečpaušálu pro 5 úseků v místě trvalého pobytu (parkovat může vždy jen jedno ze 3 registrovaných vozidel)
  6. Zavedení ZTP paušálu pro 5 úseků v místě zaměstnání držitele ZTP, ZTP-P (parkovat může vždy jen jedno ze 3 registrovaných vozidel)
  7. Rozšíření platnosti zásobovacího POP na všechny oblasti ZPS při ceně z III. cenového pásma
  8. Rozšíření platnosti POP pro veřejně prospěšné organizace na všechny oblasti ZPS

 

Ceníky i přesné znění usnesení naleznete v přílohách níže.

Parkovací zóny Praha 5  – datum rozšíření od 26.8. 2017

 

Vážení občané,

dovolujeme si oznámit, že od  26. 8. 2017 dojde k rozšíření zón placeného stání na Praze 5 o níže uvedené lokality (Hřebenka, Malvazinky, Motol, Starý Barrandov). Níže uvádíme podrobný výčet ulic.

Předprodej parkovacích oprávnění bude probíhat ve výdejně parkovacích oprávnění Praha 5, Preslova 5 od 1.6.2017. Předprodej bude probíhat souběžně s běžným provozem výdejny parkovacích oprávnění.

Provozní doba: PO  8.00- 18.00, ÚT 8.00-16.00, ST 8.00-18.00, ČT 8.00-16.00, PÁ 8.00-14.00

Poslední lístek se vydává 30. minut před koncem pracovní doby.

Zároveň bychom Vás chtěli požádat o to, abyste nenechávali vyřízení parkovacích oprávnění na poslední chvíli.  

 

 Lokality:

 

Hřebenka:

ul. Mošnova - úsek Pod Výšinkou – Zapova; ul. Nad Mlynářkou - úsek NN2574 - Nad Výšinkou; ul. Nad Mlynářkou - úsek Nad Výšinkou - Na Hřebenkách; ul. Pod Výšinkou - úsek Nad Výšinkou – Mošnova; ul. Nad Výšinkou - úsek Pod Výšinkou - Na Hřebenkách; ul. Švédská - úsek Na Hřebenkách – Zapova; ul. U Nesypky - úsek Švédská - Na Hřebenkách; ul. Tichá (slepá ul.) - úsek U Nesypky  ; ul. NN2634 (slepá ul.) - úsek směr Na Hřebenkách;  ul. Mošnova - úsek Podbělohorská - NN2574

 

Malvazinky:

ul. NN236 - úsek U Nikolajky – slepá; ul. Na Václavce-sever - úsek Peroutkova - Nad Santoškou; ul. Na Václavce-sever - úsek Nad Santoškou - konec oblasti;  ul. Nad Santoškou - úsek U Malvazinky - Na Václavce; ul. U Malvazinky - úsek Nad Santoškou – slepá; ul. Nad Santoškou - úsek U Malvazinky – Xaveriova; ul. Na Pláni - úsek Xaveriova – Pravoúhlá; ul. Xaveriova - úsek U Smíchovského hřbitova – Pravoúhlá; ul. Nad Václavkou - úsek Pravoúhlá – Xaveriova; ul. Malá Xaveriova - úsek Pravoúhlá – Xaveriova; ul. Xaveriova - úsek Malá Xaveriova - Malá Xaveriova; ul. Xaveriova - úsek U Sanopzu - Nad Václavkou; ul. Xaveriova - úsek U Sanopzu - Nad Santoškou; ul. U Sanopzu - úsek U Malvazinky – Xaveriova; ul. U Malvazinky - úsek Nad Santoškou - U Sanopzu; ul. U Klavírky - úsek U Malvazinky - Na Václavce; ul. U Malvazinky - úsek U Klavírky - Nad Václavkou; ul. Nad Václavkou - úsek U Malvazinky – Pravoúhlá; ul. U Malvazinky - úsek U Smíchovského hřbitova - Nad Václavkou; ul. U Smíchovského hřbitova - úsek Peroutkova - U Malvazinky; ul. U Smíchovského hřbitova - úsek Xaveriova - Na Pláni; ul. Na Pláni - úsek K Vodojemu - U Smíchovského hřbitova;  ul. Štorkánova - úsek K Vodojemu – Klímova; ul. Štorkánova - úsek Klímova - K vodojemu; ul. K vodojemu - úsek Štorkárnova – Štorkárnova; ul. K vodojemu - úsek Štorkárnova - Na Loužku; ul. Na Loužku - úsek Nad Laurovou – slepá; ul. K vodojemu - úsek Na Loužku - Nad Laurovou; ul. Nad Laurovou - úsek Na Loužku - K vodojemu

 

Motol:

 

ul. Pod Homolkou - úsek Kudrnova - Zahradníčkova

ul. Brdlíkova - úsek Zahradníčkova – Ježovská; ul. Brdlíkova - úsek Ježovská - NN159; ul. Ježovská a Hennerovská - úsek Brdlíkova - NN1690; ul. NN159, NN1690 - úsek Brdlíkova – Hennerova; ul. Brdlíkova - úsek NN159 - Č.P. 194/15; ul. NN3491 - úsek Brdlíkova – Brdlíkova; ul. Brdlíkova - úsek Wolfova - Č.P. 194/15; ul. Wolfova - úsek Brdlíkova – Hamsíkova; ul. Hamsíkova - úsek Wolfova – Bedrnova; ul. Hamsíkova - úsek Hennerova – Bedrnova; ul. Hennerova - úsek Hamsíkova - NN1690; ul. Hennerova - úsek Hamsíkova – Bedrnova; ul. Bedrnova - úsek Hennerova – Hamsíkova; ul. Hennerova - úsek Bedrnova – Wolfova; ul. Hennerova - úsek Wolfova – Hamsíkova; ul. Hennerova - úsek Hamsíkova – Weberova; ul. U Homolky (slepá ul.) - úsek Hennerova –slepá; ul. Hamsíkova - úsek Hennerova – Wolfova; ul. Wolfova - úsek Hamsíkova – Hennerova;  ul. Brdlíkova - úsek Wolfova – Weberova; ul. Roentgenova - úsek Weberova – Šafránecká; ul. Roentgenova (slepá ul.) - úsek Šafránecká – slepá; ul. Lékařská - úsek Weberova – Jeřabinová; ul. Jeřabinová (slepá ul.) - úsek Lékařská – slepá;  ul. Jeřabinová (sever-parkoviště) - úsek Jeřabinová – parkoviště; ul. Jeřabinová - úsek Lékařská - Pod Kotlářkou;  ul. Kotlářka (slepá ul.) - úsek Weberova – slepá; ul. Slavická - úsek Pod Kotlářkou - Slavická (T); ul. V Úvalu - úsek Zahradníčkova  - Kudrnova; ul. Weberova (sever) - úsek Hennerova – Brdlíkova; ul. Weberova (sever) - úsek Kudrnova – Hennerova; ul. Kudrnova - úsek Weberova  - U hrušky; ul. U hrušky - úsek Kudrnova – Kudrnova; ul. Kudrnova - úsek U hrušky - U hrušky; ul. Pod Homolkou - úsek Na Homolce – Kudrnova; ul. Kudrnova (sever - jednosměrka) - úsek Kudrnova - Kudrnova (jih - jednosměrka); ul. Pod Homolkou - úsek Na Homolce - V přelomu; ul. Pod Homolkou - úsek V přelomu - NN160; ul. Pod Homolkou - úsek NN160 – Vstupní; ul. Vstupní - úsek Pod Homolkou – Zahradníčkova; ul. Pod Homolkou - úsek Vstupní – Podhorská; ul. Pod Homolkou (slepá ul.) - úsek Podhorská  - slepá; ul. Podhorská - úsek Pod Homolkou - Na Homolce; ul. Podhorská - úsek Na Homolce – Kudrnova; ul. Na Homolce - úsek Podhorská - Na Homolce (ostrůvek); ul. Na Homolce (ostrůvek) - úsek Na Homolce - NN160; ul. Na Homolce - úsek NN160 - U hrušky; ul. Na Homolce - úsek U hrušky - Pod Homolkou; ul. Zahradníčkova (sever) - úsek Kudrnova - V přelomu; ul. Zahradníčkova (jih) - úsek Kudrnova - V přelomu; ul. Zahradníčkova (sever) - úsek Vstupní - V Úvalu

 

Starý Barrandov:

ul. Kříženeckého náměstí - úsek Slavínského – Lumiérů; ul. Filmařská - úsek Kříženeckého náměstí - Filmařská 461/22; ul. Lumiérů - úsek Kříženeckého náměstí - Lumiérů 427/18; ul. Filmařská - úsek Filmařská 461/22 – Barrandovská; ul. Lumiérů - úsek Lumiérů 427/18 - Na Habrové;  ul. Na Habrové - úsek Lumiérů – slepá; ul. Lumiérů - úsek Barrandovská - Na Habrovéul. Lumiérů - úsek Barrandovská -   slepá; ul. Barrandovská - úsek Filmařská – Lumiérů; ul. Barrandovská - úsek Barrandovská 475/19 – Filmařská

 

Ostatní:

Parkoviště u krematoria Motol
Ul. Ostrovského (sever) – úsek Nádražní – Stroupežnického – změna na smíšenou zónu
Ul. Elišky Peškové – úsek Vodní - Malátova
Ul. Elišky Peškové – úsek – Malátova - Pavla Švandy ze Semčic


 

Vážení občané,

na této stránce najdete informace ohledně Zón placeného stání.

Pro sledování vývoje i technických informací doporučujeme sledovat stránky Technické správy komunikací Parkujvklidu.cz. Své podněty a názory můžete zasílat na e-mailovou adresu zps@praha5.cz.

Bližší informace ohledně ZPS poskytne Oddělení správy dopravy v klidu na linkách: 257 000 128, 257 000 133, 257 000 105
http://www.praha5.cz/cs/organizace/odbory-a-oddeleni/24722-odbor-spravy-verejneho-prostranstvi-a-zelene


Výdejna parkovacích oprávnění - Preslova 5, Praha 5 (vstup z náměstí 14. října)

Poslední lístek se vydává 30 minut před koncem pracovní doby.

PO: 8-18 hod.
ÚT: 8-16 hod.
ST: 8-18 hod.
ČT: 8-16 hod.
PÁ: 8-14 hod.

Manuál k obsluze automatů naleznete v příloze.
METHODICS FOR THE ISSUING OF PARKING PERMITS/CARDS refer to Appendix.

Prohlášení starosty Radka Klímy k aktuální situaci ohledně ZPS
Záchytné parkoviště na Plzeňské je možné spustit

Přílohy

Přečteno: 3065x
Publikováno: 07.03.2016, poslední změna: 08.08.2017
Autor: Kancelář starosty