Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2003

 
 
 

Zasedání roku 2003

Zápis z komise č. 16

...
Publikováno: 23.10.2003, přečteno: 13187x

Internet - 10

INTERNET č. 10 KÚR na svém zasedání dne 15.5.2003  projednala následující materiály: 1.      Architektonické dořešení tunelových portálů tunelu Mrázovka - sever PUDIS a.s. předložil MČ Praha 5 k posouzení dokumentaci „Architektonické dořešení tunelových portálů tunelu Mrázovka“ (č. stavby 9543) zprac. PUDIS a.s. ...
Publikováno: 30.05.2003, přečteno: 13210x

Internet - 9

INTERNET č. 9 KÚR na svém zasedání dne 24.4. 2003  projednala následující materiály: 1.      Dokumentace „Studie regulace části území Smíchov – CÍSAŘKA“ Předmětem studie je regulace části území Smíchova na jižním svahu mezi ulicí Pod Kotlářkou a Podbělohorská v souvislosti s ověřením návrhu na ...
Publikováno: 15.05.2003, přečteno: 13198x

Internet - 8

INTERNET č. 8    KÚR na svém zasedání dne 10.4. 2003  projednala následující materiály: 1.      DUR stavby „Rezidence Barrandov – Filmařská“, 40 bytových jednotek. Jde o výstavbu 3 bytových domů o 3 NP s ustoupeným podkrovím – I. stavba je situována na pozemcích č. 781/1 až 781/5, k.ú. Hlubočepy. ...
Publikováno: 25.04.2003, přečteno: 13384x

Internet - 7

INTERNET č. 7 KÚR na svém zasedání dne 27.3. 2003  projednala následující materiály: 1.      Návrh změny územního plánu na pozemcích č. parc. 1394/1, 1396/1, 1397, 1398/1, 1398/2, 1399 a 1400, k.ú. Jinonice, ze stávajícího SO1,3 na OC Dotčené pozemky se nacházejí na plošině Vidoule. Na jižní straně Vidoule se realizuje výstavba ...
Publikováno: 10.04.2003, přečteno: 13443x

Internet - 6

INTERNET č.  6 KÚR na svém zasedání dne 13.3. 2003 projednala následující materiály:                                     ...
Publikováno: 28.03.2003, přečteno: 13611x

Internet - 5

INTERNET č. 5  KÚR na svém zasedání dne 27. 2. 2003 projednala následující materiály:   1.      Stanovisko KÚR ke stavbě zámečnické dílny na parc. č. 950, k.ú. Košíře Uvažovaná stavba leží v zástavbě obytných domů.Objekt bude postaven na zahradě         č. parc. 950, která je ...
Publikováno: 14.03.2003, přečteno: 9050x

Internet - 4

INTERNET č. 3 KÚR na svém zasedání dne 30.1. 2003 projednala následující materiály: 1.      Dokumentace k územnímu řízení stavby „Novostavba rodinných domů v ul. U Vojanky“, č. parc.  1056, 1057, 1058, v k.ú. Košíře 2.      Studie „Obytný soubor Nepomucká“ v ul. ...
Publikováno: 28.02.2003, přečteno: 8658x

Internet - 3

INTERNET č. 3 KÚR na svém zasedání dne 30.1. 2003 projednala následující materiály: 1.      Dokumentace k územnímu řízení stavby „Novostavba rodinných domů v ul. U Vojanky“, č. parc.  1056, 1057, 1058, v k.ú. Košíře 2.      Studie „Obytný soubor Nepomucká“ v ul. ...
Publikováno: 14.02.2003, přečteno: 8475x

Internet - 2

INTERNET č. 2  KÚR na svém zasedání dne 16.1. 2003  projednala následující materiály:   1.      Dokumentace k územnímu řízení stavby „Novostavba rodinných domů v ul. U Vojanky, č. parc. 1056, 1057, 1058 v k.ú. Košíře Komise vzala na vědomí návrh dokumentace k územnímu řízení stavby ...
Publikováno: 31.01.2003, přečteno: 8789x
Vytisknout